Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
PUBLICATIES

Verschillende publicaties - Jaarboeken - Brochures (1) en - Boeken (2) werden in de loop der jaren uitgegeven.

1.Einhoven, een zeer oud toponiem
     Het Zoerselhof onder Baron van de Put
     Het Molenhuis
     De St.-Elisabeth-Kerk

2.Van Krijt tot Lessenaar, over de Zoerselse Scholen
     Fons en Melle, twee Zoerselse Figuren
     De Lindeboom.
     Zeven maal in de zevende hemel - Yvonne Reynders (fietskampioene)

Van sommige uitgaven zijn er nog exemplaren te koop.

Het Zoersels Bedevaartvaantje werd in een beperkte luxe uitgave herdrukt.

Ook hebben we twee kunstdrukken van tekeningen van de hand van ons bestuurslid (+)Eugène Van Vliet nml.’Het laatste vertrek’ - stoomtrammetje in Zoersel dorp - en ‘Het Zoersels Orgel’, sepia tekening.

PUBLICATIES
januari 2023

NIEUW BOEK : De CISTERCIENZERS EN ZOERSEL

Het voornemen van Ivo Van Vaerenbergh, bewoner van het Zoerselhof, om het kunstboek ‘De Cisterciënzers en Zoersel met als ondertitel De Villa Westmalle-Zoersel, het Zoerselbos en het Zoerselhof  te schrijven dateert al van een aantal jaren geleden. De geschiedenis van de gemeente Zoersel heeft immers alles te maken met de cisterciënzers.
Dit onderwerp kwam ook al in vele boeken en scripties  aan bod.

Wij vermelden er enkele:  

Het Notitie-boek van Plantagiën van Zoersel (1725 tot 1775 )
Hiervan bestaan er twee versies ; Van De Mosselaer Maria, Landschapsgeschiedenis van Zoerselbos tijdens het ancien régime, 1983;  Houtman Erik., Janssens Luc, Van der Haegen Herman, Van Ham Wim., een Kaartboek van de Sint-Bernardsabdij Hemiksem 1666-1671.
Dit boek werd uitgegeven door het Rijksarchief in opdracht van de Provincieraad van

Antwerpen in 2005; Adriaenssens Sara,Verheyen Kris., Oude bossen van de Antwerpse Kempen.
Dit boek werd uitgegeven door de Davidfonds uitgeverij , 2013 ; Onderzoeksproject

Zoerselbos Zoersel 1983-1984; het Zoerselbos; Inventarisatieresultaten en richtlijnen voor het beheer”, uitgegeven door de gemeente Zoersel en de Koning Boudewijn stichting.
Dit boek verscheen met medewerking van Maria Van De Mosselaer en Chris Verlinden.

In dit nieuwe kunstboek “ De Cisterciënzers en Zoersel” wordt een samenvattend overzicht gegeven van deze boeken.
Ook worden de gegevens van het Land- en Plantagiënboek uit de 17de en 18de eeuw naar meer begrijpelijk Nederlands “vertaald” en voor de eerste maal verwerkt in een afzonderlijke beschrijving van de onderscheiden gronden, heiden en bossen van het hele cisterciënzerdomein in de ‘villa’ van Westmalle-Zoersel .
Er is ook een  grote bijdrage over het ontstaan van de abdij van Westmalle en over de gebouwen zoals de Kerk en Pastorij van Zoersel, het Molenhuis, die door de  cisterciënzers in Zoersel eeuwen geleden opgericht werden.
Ook plaatsen we in verschillende posters belangrijke Zoerselse historische bijdragen, zoals De Ster, Louis Peeters en vele anderen. Het schrijven van dit kunstboek heeft ook grotendeels  te maken met de belangeloze inzet, de jarenlange strijd voor de bescherming van het Zoerselbos en de carrière van Leo Cautereels.
De geschiedkundige Leo , recent 80 jaar geworden en uitgeroepen tot Ereburger van de gemeente Zoersel, was dertig jaar toen hij met succes zijn schouders onder de redding van het 400 ha grote Zoerselbos zette. 
Naast Leo Cautereels zijn de auteurs van het boek, Linda Lambreghts, de natuurgids van het Zoerselbos, de Voorzitter Jan Denissen,  Leo Hermans van de Heemkundige Kring Zoersel (HKZ en Ivo Van Vaerenbergh.  

Mits de ondersteuning van verschillende sponsoren kunnen wij dit kunstboek van meer dan 300 blz. met 250 (kleur)foto’s en afbeeldingen aanbieden aan de gunstige voorintekenprijs van 35 euro :

te storten op rekening  BE38 0689 4689 9172 bij Belfius
met als naam Cisterciënzers en Zoersel
met in de vermelding uw naam, mailadres of telefoon .

Na 28 februari 2023 geldt een prijs van 40 euro. 
Het boek zal normaliter vóór 28 februari uitgegeven  worden,
zal niet in de boekhandel te verkrijgen zijn
en kan na betaling afgehaald worden  in het Heemhuisje van de Heemkundige Kring Zoersel
of bij de Vrienden van het Zoerselbos, na 28 februari 2023.

De kopers zullen via mail of telefonisch verwittigd worden wanneer dit zal plaatsvinden.                                             

Zoersel, januari 2023

Download hier alvast de inhoudstabel