Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
ERFGOED / PATRIMONIUM

Wat is patrimonium of erfgoed ?

Er bestaat geen pasklare definitie.

Het is een vlag die een rijke lading dekt. Het is een verzamelbegrip.
Het staat voor alles wat we overerven uit vroegere generaties en wat we het bewaren waard vinden: gebouwen, monumenten, archeologische vondsten, graven,  historische voorwerpen zoals eeuwenoude manuscripten, gebruiksvoorwerpen, foto’s, enz enz…
Het omvat ook minder tastbare dingen, zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten enz.

Of patrimonium de moeite waard is om te bewaren, te verzorgen, te documenteren en te tonen, bepalen de mensen zelf. Het denken en de waardebepaling hierrond hebben in de loop van de geschiedenis heel wat evolutie ondergaan.
Vandaag kunnen we stellen dat iedereen overtuigd is dat bewaren in de brede zin noodzakelijk is.  Wanneer een hele groep mensen dit doet spreken we van cultureel patrimonium of cultureel erfgoed. Het kan een nieuw leven leiden als mensen het een plaats geven in hun eigen wereld…
We staan er niet bij stil, maar ook vandaag maken we heel wat toekomstig patrimonium of erfgoed aan. Het evolueert voortdurend.
Een groot deel van het roerend patrimonium is opgeborgen in archieven, musea, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, kerken, kloosters, bij heemkundige kringen of andere erfgoedverenigingen.
Maar ook particulieren, gemeenten, scholen, theaters, verenigingen,… koesteren (hun) patrimonium. Van het minder tastbare patrimonium vind je soms sporen terug in archieven of bij verenigingen, maar je ontdekt het vooral in de hoofden van de mensen: overlevering, mondelinge geschiedenis, verhalen, anekdotes, enz…

Waar ligt hier onze opdracht?

Als Heemkundige Kring komen we uiteraard met vele facetten van het Zoerselse erfgoed in aanraking.
Niettegenstaande het onderzoeksveld van de Hemkunde veel dieper gaat en diepere en bredere verbanden legt (zie ons hoofdstuk HEEMKUNDE)  beschouwen  we het zeker ook als een belangrijke opdracht om ons in te zetten voor het behoud en het in stand houden van het Zoerselse patrimonium.
Alle acties die we kunnen nemen om dit te ondersteunen zullen we dan ook ontwikkelen.
Zo waren wij bij de oprichting van de nieuwe Culturele Raad in 2007 initiatiefnemer om binnen de Culturele Raad en Permanente Werkgroep Patrimonium (PWE) uit te bouwen, om als ondersteuning naar het lokale beleid een duurzaam erfgoed - en patrimoniumbeleid op te zetten.

Om het Zoersels onroerend patrimonium hier zijn plaats te geven ontwikkelden we vijf efggoedroutes. Het is de bedoeling langs deze routes het bestaande erfgoed te ontdekken. U kunt ze zowel virtueel als reëel bewandelen. Wij ondersteunen ze dan ook met een wandelkaart en te volgen wegwijzer
.

Erfgoedroutes

De vijf erfgoedroutes zijn de volgende:
(klik op de route om verder te gaan)

1.Zoerseldorp
2.Drengel – Einhoven
3.Zoerselbos
4.Omzwervingen in Halle
5.Het straatdorp Sint Antonius

In de toekomst plannen we om hier nog en aantal immateriële erfgoedroutes aan toe te voegen.
De digitale ontsluiting van ons documentatiecentrum zal hier een ideale gelegenheid toe zijn.

NOG IN OPBOUW