Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw

BOERENBLOEMENTUIN  IN HET BEZOEKERSCENTRUM ZOERSELBOS

Sinds 1999 houden de vrijwilligers van de “Vrienden van het Zoerselbos” en de aanverwante natuurgidsen, het Vlaamse bezoekerscentrum “Zoerselbos” open. Het bezoekerscentrum is gevestigd in de oude hoeve tegenover de herberg “Het Boshuisje” aan de Boshuisweg.

Aan dit bezoekerscentrum is een mooie boerenbloementuin verbonden, zoals die te vinden was in de oude Zoerselse boerderijen.

Het bezoekerscentrum is open op alle zater-, zon– en feestdagen en tijdens de schoolvakanties ook op weekdagen (uitgezonderd maandagen).

Je kan hier terecht vanaf 13 uur tot 18 uur.
Let wel op want tijdens de winterperiode sluiten de deuren reeds om 17 uur!
Bezoekerscentrum  aan de rand van het Zoerselbos
met mooie de boeren-bloementuin.
 
www.zoerselbos.be
This movie and the music are shared
under CC Licensce 3.0 SA BY
Music from www.tribeofnoise.com
Movies: Roland Video Productions Systems // Voiceover: Paul Lacroix