Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
DOCUMENTATIECENTRUM

Op de zolderverdieping van het Heemhuisje - Schoolstraat 9 2980 Zoersel - is de
'Archief- en Documentatieruimte' van de Heemkundige Kring Zoersel gevestigd , te bereiken via de achteringang.


Hier kunt u terecht als u iets wil opzoeken over onze gemeente of ons rijkelijk dorpsverleden.
De bibliotheek bevat meer dan 500 boeken over uiteenlopende onderwerpen; algemene geschiedenis, de geschiedenis van Groot-Zoersel en zijn onmiddellijke omgeving, heemkunde, heraldiek, beroepen, volkskunst, feesten en gebruiken, religie en devotie, volksliteratuur en -liederen, dialecten, kledij, architectuur, enkele werken over
historische hulpwetenschappen en archeologie.

De meer dan 2000 tijdschriftnummers behandelen dezelfde onderwerpen.
Tenslotte is de bibliotheek ook enkele kerkelijke boeken rijk, naast een collectie romans van auteurs uit de streek.
Zo is de kring de trotse eigenaar van de eerste druk van het volledige repertoire van Hendrik Conscience.

De fototheek bestaat uit enkele duizenden foto’s en dia’s en postkaarten.

Het kaartenkabinet bevat kaarten uit verschillende periodes en replica’s van Popp, Van der Maele en Ferraris van de regio.

Systematisch worden alle krantenknipsels en artikels over algemene, regionale en lokale ge-schiedenis bijgehouden

Verder bewaren we er archieven van o.a. Yvonne Reynders, Georges Eeckhoud, 500 Zoerselse rouwbrieven en 5000 stuks bidprentjes, stambomen en kwartierstaten, menukaarten en communieprentjes.
U kunt er dus ontelbare boeken, tijdschriften, familieregisters, foto’s, krantenknipsels en andere bronnen over verscheidene aspecten van Halle, St.-Antonius en Zoersel raadplegen.
Er wordt echter niets uitgeleend.

OPENINGSUREN

Elke donderdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur
behalve op verlofdagen en schoolvakanties