Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
LINKS

De volgende links voor wie vragen heeft over :

Gemeente Zoersel
Zoerselbos
Lokaal Erfgoed
Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed
Erfgoed VlaanderenHeemkunde in AntwerpenHeemkunde Vlaanderen


Antwerpen

Arcitectuurarchief Provincie Antwerpen
Antwerpen Stadsarchief
Antwerpen Rijksarchief
Archiefdienst Provincie

Brussel

Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg
Vlaams Centrum Volkscultuur
Faro Brussel

Familiekunde

VVF Antwerpen
VVF MechelenVVF Kempen
Vriendenkring Molenmuseum
AMVC
AMSAB
www.zoersel.be
www.zoerselbos.be
www.vioe.be

www.erfgoed-vlaanderen.be
www.erfgoedsite.be

www.helpdesklokaalerfgoed.be

www.heemkunde-gouwantwerpen.be

www.heemkunde-vlaanderen.be
www.provant.be

www.felixarchief.be
www.arch.be
www.provant.bewww
www.vcv.be
www.faro.be
www.vvf-antwerpen.be
www.vvfmechelen.be
www.molenmuseum.be
www.letterenhuis.be
www.amsab.be