Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
INFO LEDEN

DOEL:

De Heemkundige Kring Zoersel vzw stelt zich tot doel: het bestuderen en bewaren van de geschiedenis, de volksaard en de gebruiken van eigen bodem in de leefwereld Halle, St.-Antonius en Zoersel.
Ook nemen wij de nodige initiatieven voor het instandhouden van waardevolle gebouwen en landschappen en het bewaren voor de toekomst van oude documenten en gebruiksvoorwerpen met betrekking tot de leefgemeenschap, de landbouw en veeteelt, het vakmanschap, de ontspanning en het geloof of bijgeloof in onze gemeente.

ONKOSTEN :

Niemand van de vrijwilligers die bij HKZ vzw actief zijn ontvangen een prestatievergoeding.

VERZEKERING :

Er werd een verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid met Rechtsbijstand’
en een verzekering tegen ‘Lichamelijke Schade’ afgesloten.

LIDMAATSCHAP :

Door overschrijving van de gepaste bijdrage op de HKZ-rekening BE85 9796 2311 8406 
met vermelding HKZ-lidgeld 2023

- Gewoon lid       € 10,00
- Steunend lid     € 17,50
- Erelid                € 25,00.

op onze HKZ rekening nummer
BE85 9796 2311 8406 te storten
met vermelding HKZ LIDGELD 202x  .

Veel dank aan onze trouwe leden die spontaan betaalden.