Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw

HET UNIEKE PESCHEUR ORGEL IN DE KERK VAN ZOERSEL.


VAN 1700 TOT 1902

In 1712 bestelde pastoor Petri Walteri van de Sint-Elisabethparochie van Zoersel een orgel  bij
Hendrik Pescheur, orgelmaker te Berchem.
Het hoogzaal dat het orgel herbergde stond van begin 1700 tot begin 1900 op de eerste verdieping.

VAN 1902 TOT 2001

Na de verbouwingen van 1902 tot 1904 vinden we het hoogzaal plots een verdieping hoger !
Men wilde de kerk vergroten, maar daarvoor moest het hoogzaal en het orgel hoger geplaatst worden.
De bovenkanten van de orgeltorens en de pijpen werden simpelweg afgezaagd.
Deze werken waren zo ingrijpend dat het orgel eigenlijk onbespeelbaar werd…
En de beelden verdwenen…En waar is het oorspronkelijke stukwerk op de zijmuren?

SITUATIE SINDS 2001

Het gerestaureerde orgel staat sinds september 2001 terug op de eerste verdieping, zijn oorspronkelijke plaats.
Een ereplaats die dit unieke orgel zeker verdient !
De restauratie, medegefinancierd door de gemeente, werd vakkundig uitgevoerd door orgelbouwer Pels-D’Hondt uit Herselt.

Bekijk en beluister hier het in 2001 gerestaureerde Pescheur orgel .
Druk F5 om te herstarten