Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
Jan Denissen
Bruno Verhavert
Walter Verhavert (+)
Dirk Eelen
Franz Ollieuz
Leo Cautereels
Geert Cortebeeck
Henri Verbeeck
BESTUUR

Voorzitter                       
Secretaris                    
Erepenningmeester  
Penningmeester             
Archivaris                       
Geschiedenis               
Journalistiek                  
Archeologie                  


03/312.20.00
03/312.31.35

03/289.39.31
03/311.65.12
03/384.05.12
03/384.19.40
03/312.40.02
Zoersel
Zoersel
Zoersel
St.-Antonius Z
Zoersel
Halle Z
Zoersel
Zoersel
Onze voorzitter, Jan Denissen, is ook bestuurslid bij Heemkunde - Gouw Antwerpen.
Vanuit deze functie zijn wij in de provincie dus ook vertegenwoordigd.

Men kan bestuurslid worden bij de Heemkundige Kring Zoersel nadat men zich tenminste één jaar onbaatzuchtig ten dienste heeft gesteld van de vereniging, onder meer bij het beleid, de organisatie en de praktische uitwerking van de activiteiten en na voorgedragen te zijn door tenminste twee andere actieve bestuursleden.

Jan Denissen
Voorzitter
Bruno Verhavert
Secretaris