Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
OVER HKZ

ORGANISATIE:

De Heemkundige Kring Zoersel vzw werd gesticht op 18 juni 1977 en in 1986 omgevormd tot een v.z.w. met eigen statuten.
Volgens de nieuwe wetgeving werden deze statuten grondig aangepast in 2005.

De vereniging is aangesloten bij Heemkunde Vlaanderen v.z.w. en Heemkunde Gouw Antwerpen v.z.w. met aansluitingsnummer 1075.
Onze voorzitter Jan Denissen is bestuurslid bij Heemkunde Gouw Antwerpen v.z.w;

ZETEL:
De zetel van de Heemkundige Kring Zoersel v.z.w. is gevestigd in de Schoolstraat 9 te 2980 Zoersel.

Een bestaande typische oude drieledige kempische hoeve - woning, stal en schuur onder één dak - met grond, gelegen in de nabijheid van de geklasseerde en gerestaureerde kerk en kerkhofmuur, werd door de gemeente aangekocht in 1985 voor de uitbreiding van het bestaande kerkhof.

Op ons aandringen werd door het toenmalige gemeentebestuur afgezien van haar oorspronkelijke bedoeling om het gebouw af te breken.
Het werd volledig gerenoveerd en kon na twee jaar vruchtbare samenwerking tussen de heemkundige Kring Zoersel, de Gemeente, de architect en de aannemer ter beschikking worden gesteld van onze vereniging.

‘t Heemhuisje was geboren en in herinnering aan deze heuglijke gebeurtenis werd in de tuin een geboorteboom geplant op 28 februari 1987.

Na tien jaar werking vonden we dus eindelijk, zoals in elke gemeente die zich respecteert, een waardig onderdak voor de Heemkundige Kring Zoersel en konden we onze vergaderingen (twaalf maal per jaar) en andere activiteiten laten plaatsvinden in een degelijk ingerichte locatie, in plaats van thuis bij één van de bestuursleden.

In hetzelfde gebouw werd in de vroegere schuur en stal het Hendrik Conscience zaaltje ingericht.
Vanaf dat ogenblik konden wij dan ook een aanvang maken met het centraliseren, klasseren en inventariseren van boeken, tijdschriften, ruilabonnementen, oud alaam, oude gebruiksvoorwerpen, huisraad, oude typische kleding enz… welke door ons werd en wordt verzameld voor gans de ‘Zoerselse Gemeenschap’

Vanaf 2001 werkten we (pro deo) aan de opbouw van het museum waarin, sinds de opening op 24 april 2004, de groei en bloei van héél Zoersel valt te bewonderen in ‘de Groot Zoerselse geschiedenis’.

WERKING:
Jaarlijks worden verschillende activiteiten ingericht waar, niet alleen leden, maar ook niet leden steeds welkom zijn.  Zo werden o.a. grote tentoonstellingen georganiseerd met als thema: De Zoerselse Kerkschatten, De Handboog- en Schuttersgilde, Fons en Melle - Twee Kempische Figuren,  De Post -  een reis door de tijd,  Zoersel - Vroeger en Nu, …

Ook toonden wij als eersten werken van verschillende Zoerselse Kunstenaars.