Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
GESCHIEDENIS  ST ANTONIUS


 


De meest toepasselijke spotnaam is “houtmaaiers”, omwille van allerlei houtambachten die er werden beoefend.  Het dorp werd “Zot Sint-Teunes” genoemd.

Sint Antonius kwam tot ontwikkeling rond de Sint-Antoniuskapel (opgericht voor 1492) en was eeuwenlang een arm gehucht van het aristocratische Brecht. 
(Daarom had het geen eigen gemeentewapen.)

Tot 1750 bleef Sint-Antonius beperkt tot enkele boerderijen en minder dan honderd inwoners.
Maar toen werd de weg Antwerpen-Turnhout verhard en begon het dorp snel te groeien.

De oorspronkelijke naam Juxschot, voor het eerst vermeld in 1443, zou “beschutte plaats voor het vee” betekenen.
Later veranderde de officiële benaming in Sint-Antonius-Brecht.

De inwoners van Sint-Antonius hebben verscheidene spot-namen als eretitels. "Varkenskoppen”, omwille van de lokale verering voor Sint-Antonius waarbij  vroeger varkenskoppen werden geofferd.

De tweede spotnaam is “rakkers”, omdat het op dorpsfeesten wel eens een wilde bedoening werd.

KERK VAN SINT-ANTONIUS

Oorspronkelijk
hoorde Sint-Antonius op kerkelijk vlak bij de parochie Sint-Michiel van Brecht. Maar al in 1492 - misschien zelfs vroeger - stond er een kapel in Sint-Antonius, toegewijd aan de gelijknamige heilige. Vier eeuwen lang moesten alle doopsels, huwelijken en begrafenissen  in Brecht plaatsvinden. Pas in 1842 werd Sint-Antonius een volledig zelfstandige parochie.

Enkele jaren later, van 1850 tot 1854, werd een grotere Sint-Antoniuskerk gebouwd in neogotische stijl.

De kerk werd te klein, dus werd in 1905 gestart met verbouwingen. Ook daarna veranderde het kerkgebouw nog verscheidene keren. Bij  de aanvang van de Eerste Wereldoorlog in 1914 vernietigde het Belgische leger uit strategische overwegingen het kerktorentje. De huidige toren dateert van 1924. In 1948 werd het hekken voor de kerk verwijderd en aan de pastorij geplaatst. Ook het oude kerkhof moest verdwijnen. In 1979/80 werd de kerk nogmaals grondig verbouwd en gerestaureerd.
Kerk St Antonius 1903