Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
NIET VAN GISTEREN...
Aangesloten bij Heemkunde Vlaanderen vzw en Heemkunde Gouw Antwerpen vzw Aansluitingsnr.: 1075
Zetel: Schoolstraat 9 - Zoersel -  Rek.nr.  BE85 9796 2311 8406  op naam HKZ vzw
Het Heemhuisje
HEEMKUNDIGE KRING ZOERSEL
 
webmaster
BEELDBANK   ( NIEUW en in evolutie )
 
OPGELET : NIEUW TEL. NUMMER   03/ 2980 854

NIEUW

Lees onze laatste nieuwtjes in de rubriek "Nieuwsbrief"

U kan zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief via e-mail
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be