Secretariaat en correspondentieadres: Bruno Verhavert
Zandstraat 117 - 2980 ZOERSEL
tel.  03/ 2980 854
E-post:
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Heemkundige Kring Zoersel vzw
NIET VAN GISTEREN...
Aangesloten bij Heemkunde Vlaanderen vzw en Heemkunde Gouw Antwerpen vzw Aansluitingsnr.: 1075
Zetel: Schoolstraat 9 - Zoersel -  Rek.nr. 
BE85 9796 2311 8406  op naam van HKZ vzw  TEL.  03/ 2980 854
Het Heemhuisje
HEEMKUNDIGE KRING ZOERSEL
 
NIEUW

Download de nieuwsbrieven via de link in het menu
of schrijf u in op de e-mail nieuwsbrief met vermelding "NIEUWSBRIEF" op :
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be
Weetjes en Ditjes en Datjes 15 ( april 2024 )
UITGAVE NIEUW BOEK februari 2023
" DE CISTERCIENZERS en ZOERSEL"
zie onder tab "publicaties"